bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dane Kontaktowe

Muzeum- Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej ( w organizacji)

ul. Warszawska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

e-mail: muzeum@ostrowmaz.pl

Dyrektor: Dorota Socik 

Statut

NIP: 759-174-42-90

REGON: 365451850

Aktualności

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.09.2019

 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowę ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w
organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej, informujemy,

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28.08.2019

INFORMACJA - Otwarcie ofert na: Budowę ogrodzenia Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej

Budowa ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej – Drugi przetarg

13.08.2019

MUZEUM-DOM RODZINY PILECKICH (W ORGANIZACJI): Budowa ogrodzenia
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

09.08.2019

 Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowę ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej.Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 10.08.2017
Podpisał: Dorota Socik
Dokument z dnia: 05.03.2017
Dokument oglądany razy: 30 104