bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

09.08.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-08-08

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)

Warszawska 4,

07-300 Ostrów Mazowiecka

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert t.j.:

Otwarcie ofert na: Budowę ogrodzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej

odbyło się w dniu 08/08/2019 o godz. 12:20.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 150 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Gwarancja i rękojmia

Warunki płatności

1.

ZKM – ASIS Sp. z o.o.
ul Żurawia 71
15-540 Białystok

188 000,00 zł

od zawarcia umowy do 20.09.2019 r.

36 miesięcy

30 dni

 

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 09.08.2019

Dokument oglądany razy: 87
« inne aktualności