bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28.08.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-08-28


Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) ul. Warszawska 4,
07-300 Ostrów Mazowiecka


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Szanowni Państwo
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert t.j.:
Otwarcie ofert na: Budowę ogrodzenia Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się w dniu 28/08/2019 o godz. 12:20.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 150 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli

Nroferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto Termin
wykonania
Gwarancja i rękojmia Warunki
płatności
1. ZKM - ASIS Sp. z o.o. ul Żurawia 71 15-540 Białystok 150 000,00 zł od zawarcia umowy do 30.09.2019 r 36 miesięcy 30 dni

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 28.08.2019

Dokument oglądany razy: 249
« inne aktualności