bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Postępowania w trybach konkurencyjnych

Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: dodanie postępowania

Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie - Postępowanie w trybie konkurencyjnym, znak sprawy: ZP.1.2021.1

Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: zmiana nazwy hioerłacza

Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: zmiana nazwy pliku

Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: zmiana pliku

Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: nazwa pliku

Wersja z dnia: 22.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym