bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Wersja z dnia: 09.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja

Wersja z dnia: 23.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja

Wersja z dnia: 23.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Ogłoszenia o wyniku postępowania

Wersja z dnia: 06.08.2021
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 06.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 06.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Informacji z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: poprawa linku

Wersja z dnia: 22.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: poprawa linku do dodania

Wersja z dnia: 06.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia