bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 06.08.2021 z powodu:

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

06.08.2021

 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2021 r.


Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
ul. Warszawska 4
07-300 Ostrów Mazowiecka


ZP.1.2021.1
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00123605/01


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Roboty budowlane w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)”,
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.


Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łączną kwotę 770 000,00 zł (brutto).

Opublikował: Karol Madaj
Publikacja dnia: 06.08.2021

Dokument oglądany razy: 195
« inne aktualności