bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 06.09.2018 z powodu:
Usunięto na wniosek

INFORMACJA O STANIE INWESTYCJI

05.09.2018

Ostrów Mazowiecka, 2018-07-05
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
ul. Warszawska 4,
07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: MDRP 04/2018


Do: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ul…………………,
00-000 WARSZAWA
Email:….


INFORMACJA O STANIE INWESTYCJI


Szanowni Państwo
Inwestycja pn: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego położonego przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum - Dom Rodziny Pileckich" do dnia dzisiejszego przebiega bez większych komplikacji. Został wyremontowany istniejący budynek przeznaczony na muzeum, stanowiący pierwszą część realizacji inwestycji. Obecnie trwają prace odbiorowe na obiekcie. Jest to tzw. Pierwszy etap inwestycji.
Odbył się też przetarg nieograniczony (w dniu 02-07-2018r) na realizację kolejnego etapu, czyli budowę nowej części kubaturowej muzeum wraz z podbiciem-pogłębieniem fundamentów istniejącego obiektu i zagospodarowaniem terenu. Zamawiający przeznaczył na realizację tego etapu inwestycji środki w wysokości 6 073 718,02 zł brutto. Zgłosił się tylko jeden wykonawca przedstawiając ofertę w kwocie 10 824 000,00 zł brutto. W związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy zmuszeni unieważnić postępowanie przetargowe gdyż jedyna oferta jaka została złożona przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
Analizując zaistniałą sytuację czynnikiem cenotwórczym jest przede wszystkim czas realizacji inwestycji. Zaplanowany termin na 30 kwietnia 2019 roku jest mocno wyśrubowany biorąc pod uwagę trudny do przewidzenia okres zimowy. Pozostałe parametry zapisane w SIWZ wydają się spełniać minimalne wymagania dla wykonawcy. W trakcie postepowania Zamawiający już złagodził warunki przetargowe – poniżej przedstawiamy kilka zapytań potencjalnego oferenta i odpowiedź zamawiającego:
Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:
1. Z uwagi na znaczną wartość zamówienia, proszę o obniżenie gwarancji należytego wykonania umowy określonej w pkt. 1 § 13 wzoru umowy do wysokości 5% wartości brutto umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie gwarancji należytego wykonania umowy określonej w pkt. 1 § 13 wzoru umowy do wysokości 7% wartości brutto umowy.
2. Z uwagi na znaczną wartość zamówienia, proszę o wprowadzenie możliwości rozliczeń miesięcznych wg rzeczywistego przerobu. Proszę o wykreślenie zapisu: "Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu minimum 30% przedmiotu umowy" z pkt. 6, § 9 wzoru umowy lub zmniejszenie do 10%.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zmawiający zmienia zapis w umowie: "Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu minimum 15% przedmiotu umowy".
3. Proszę o zmniejszenie kar za nieterminowe wykonanie umowy, określonych w pkt. 2, § 12 wzoru umowy, do wysokości 0,05%.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zmienia wysokość kary do 0,1%.
4. Proszę o zmniejszenie kar za nieterminowe usuwanie usterek, określonych w pkt. 3, § 12 wzoru umowy, do wysokości 0,025%.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zmienia wysokość kary do 0,05%.
5. Z uwagi na szeroki i skomplikowany zakres prac prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2019.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2019
Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców

Biorąc pod uwagę możliwość zwiększenia ilości składanych ofert jak i bardziej przystępnych cen oferowanych przez wykonawców, zwracamy się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 30 października 2019 roku. Pozostałe zapisy w proponowanej umowie z wykonawcą jakie Państwu przedstawiliśmy są już i tak na minimalnym poziomie.

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 05.09.2018

Dokument oglądany razy: 635
« inne aktualności